days hours minutes seconds
615 13 46 14
days hours minutes seconds
1686 13 46 14

Тепловиділення бортової апаратури НС

 Для завдання циклограми тепловиділення компонентів бортового обладнання необхідно визначити час, за який супутник робить один оберт навколо Землі. На супутник при орбітальному русі діє тільки сила тяжіння та рівна їй відцентрова сила. Знайдемо прискорення вільного падіння на висоті орбіти за відомою залежністю:

 Розрахуємо період обертання супутника за формулою:

esatan 2

Отже, період обертання НС навколо Землі приблизно становить 96,4 хв. Оскільки КА може працювати у різних режимах радіопередачі, під час яких виділяється різна кількість теплоти, то для отримання адекватних результатів теплового аналізу необхідно виконати моделювання температурного режиму НС при двох граничних випадках: при мінімальному та максимальному тепловиділеннях усіх підсистем.

Приймемо, що мінімальне тепловиділення всіх підсистем НС дорівнює нулю та розглянемо випадок максимального тепловиділення його обладнання. Дані про тепловиділення електронної плати центрального процесору НС вказані у таблиці.

Інтервали тепловиділення, хв Потужність, Вт
4,9 2
91,5 0,3
 
Приймемо, що усі інші плати протягом усього часу польоту виділяють  приблизно 0,3 Вт. Тепловиділення акумуляторів розраховується з наступних міркувань.
Акумулятори виділяють теплоту тільки при їхній зарядці. Дана теплота – це частина електричної енергії, що передається від СБ НС під час опромінення їх Сонцем.
Тобто тепловиділення акумуляторів залежить від ККД зарядки акумуляторів та ККД СБ. Отже, загальна формула для визначення тепловиділення одного акумуляторів має вигляд:

esatan 2

де Qакум – тепловиділення одного акумулятора у даний момент часу;
ƞзар – ККД зарядки акумуляторів;
Qci – загальна потужність сонячної енергії, що поглинається у даний момент часу і-тою СБ;
ƞсб – кількість СБ;
nакум – кількість акумуляторів.